Roczniki Inżynierii Budowlanej (ISSN 1505-8425)

Czasopismo wydawane przez Komisję Inzynierii Budowlanej
Oddział Katowice PAN

Zeszyt 17, rok 2017
(Całe publikacje)


STRONY TYTUŁOWE

SPIS TREŚCI

Jan KUBIK
JUBILEUSZ 70-LECIA URODZIN PROFESORA ADAMA ZYBURY
-----

Jaroslav ODROBIŇÁK, Jozef GOCÁL, Jozef JOŠT
-----
NSS TEST OF STRUCTURAL STEEL CORROSION

Jadwiga ŚWIRSKA-PERKOWSKA, Karolina JĘGLET
ZALEŻNOŚĆ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEGRODY Z IZOLACJĄ TRANSPARENTNĄ OD GRUBOŚCI IZOLACJI
DEPENDENCE OF ENERGY EFFICIENCY OF THE BUILDING ENVELOPE WITH TRANSPARENT INSULATION ON INSULATION THICKNESS

Martin MORAVČÍK, Petra BUJŇÁKOVÁ
-----
ANALYSIS OF BRITTLE FAILURE OF PRESTRESSED BRIDGE IN THE NORTH OF SLOVAKIA

Jelena M. DJOKOVIĆ, Ružica R. NIKOLIĆ,Ján BUJŇÁK, Branislav HADZIMA
-----
THE FATIGUE LIFE ESTIMATE BY THE LEFM CONCEPT OF THE TUBE JOINTS EXPOSED TO AXIAL LOAD

Tomasz KRYKOWSKI
MODELOWANIE CZASU INICJACJI KOROZJI ZBROJENIA Z ZASTOSOWANIEM ARYTMETYKI PRZEDZIAŁOWEJ
MODELING OF TIME OF REINFORCEMENT CORROSION INITIATION WITH THE APPLICATION OF INTERVAL ARITHMETIC

Daniel KAŁUZIŃSKI, Zbigniew MAŃKO, Arkadiusz MORDAK
-----
THE PROBLEM OF SCAFFOLDS FAILURES DURING THE CONSTRUCTION OF NEW VIADUCT OVER HIGHWAY

Jadwiga ŚWIRSKA-PERKOWSKA, Kamil JEŻ
WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA DYFUZJI WILGOCI W DREWNIE JODŁY GÓRSKIEJ
WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA DYFUZJI WILGOCI W DREWNIE JODŁY GÓRSKIEJ

Jan KUBIK
PRZEPŁYWY JONÓW W GRADIENTOWEJ TERMOMECHANICE
IONIC FLOW IN THE GRADIENT THERMOMECHANICS

Jan KUBIK
ENERGETYKA PRZEPŁYWÓW JONOWYCH W TEORII GRADIENTOWEJ
IONIC FLOW ENERGY IN THE GRADIENT THEORY

Slávka HARABINOVÁ, Kamila KOTRASOVÁ
-----
INFLUENCE OF SOIL PARAMETERS CHANGES ON THE BEARING CAPACITY OF SOIL

Lenka KORMANÍKOVÁ
-----
BIOCLIMATIC ARCHITECTURE: TRANSFORMATION OF AN INDUSTRIAL PARK

Elżbieta JANOWSKA-RENKAS, Damian MATYJASZCZYK
WPŁYW DOMIESZEK CHEMICZNYCH O RÓŻNYM DZIAŁANIU NA WŁAŚCIWOŚCI ZACZYNÓW I ZAPRAW CEMENTOWYCH
IMPACT OF CHEMICAL ADMIXTURES WITH DIFFERENT EFECT ON PROPERTIES OF CEMENT PASTES AND MORTARSKOMITET REDAKCYJNY

Przewodniczący
Józef GŁOMB (Gliwice)

Zastępca przewodniczącego
Zbigniew PERKOWSKI (Opole)

Członkowie
Ján BUJŇÁK (Žilina)
Stefania GRZESZCZYK (Opole)
Peter HAŰPL (Dresden)
Zbyněk KERŠNER (Brno)
Jan KUBIK (Opole)
Alois MATERNA (Ostrava)
Iveta SKOTNICOVÁ (Ostrava)
Josef SUMEC (Bratislava)
Jiři ŠEJNOHA (Praha)
Jerzy WYRWAŁ (Opole)
Adam ZYBURA (Gliwice)

Redakcja techniczna
Mariusz CZABAK
Daniel FRĄCZEK
Andrzej KUCHARCZYK
Andrzej MARYNOWICZ
Kamil PAWLIK
Karolina TATARA

RECENZENCI
Dariusz BAJNO
Ivan BALÁŽ
Ján BUJŇÁK
Jacek GOŁASZEWSKI
Ol’ga HUBOVÁ
Mariusz JAŚNIOK
Zbyněk KERŠNER
Peter KOTEŠ
Andrzej MARYNOWICZ
Jozef MELCER
Vladimíra MICHALCOVÁ
Arkadiusz MORDAK
Henryk NOWAK
Zbigniew PERKOWSKI
Tomasz PONIKIEWSKI
Barbara SŁOMKA-SŁUPIK
Jerzy WYRWAŁ
Adam ZYBURA

administrator strony: d.fraczek@po.opole.pl