Roczniki Inżynierii Budowlanej (ISSN 1505-8425)

Czasopismo wydawane przez Komisję Inzynierii Budowlanej
Oddział Katowice PAN

Prezydium Komisji
Inżynierii Budowlanej
O/PAN w KatowicachKadencja 2019/2022
PRZEWODNICZĄCY:

Imię i nazwisko, tytuł
Zbigniew PERKOWSKI, dr hab. inż., prof. POWICEPRZEWODNICZĄCY:

Imię i nazwisko, tytuł
Ján BUJNAK, prof. ing., CSc.
Mariusz JAŚNIOK, dr hab. inż., prof. Pol. Śl.
Tomasz KRYKOWSKI, dr hab. inż., prof. Pol. Śl.SEKRETARZ:

Imię i nazwisko, tytuł
Kamil PAWLIK, dr inż.administrator strony: d.fraczek@po.opole.pl