Roczniki Inżynierii Budowlanej (ISSN 1505-8425)

Czasopismo wydawane przez Komisję Inzynierii Budowlanej
Oddział Katowice PAN

(Całe publikacje)


Wojciech ANIGACZ
The maintenance of geometrical parameters of constructions weirs and their durability
The maintenance of geometrical parameters of constructions weirs and their durability

Wojciech ANIGACZ, Krzysztof DROŻDŻOL
Cleaning and preservation of chimney flu
Cleaning and preservation of chimney flu

Damian BĘBEN
Trwałość konstrukcji gruntowo-stalowych
Durability of the soil-steel structures

Paweł FEDCZUK
Analiza MES - MKEB nieliniowego problemu współdziałania budowli z podłożem gruntowym
FEM - CBEM analysis of nonlinear interaction problem of building and subsoil

Elżbieta KOKOCIŃSKA-PAKIET
Rewitalizacja zabytkowego budynku ujeżdżalni koni w Strzelcach Opolskich
Renovation of the monumental horse riding building in Strzelce Opolskie

Andrzej KUCHARCZYK
Diagnostyka murów Kościoła Franciszkanów w Opolu
Diagnostic of masonry of Franciscan Church in Opole

Zbigniew PERKOWSKI
O możliwości szacowania współczynnika wyrównywania temperatury materiałów budowlanych na podstawie badań termograficznych
About a possibility of estimation of thermal diffusivity for building materials on the basis of thermographic investigations

Anna RAWSKA-SKOTNICZNY, Elżbieta MOLAK
Remont części muru obronnego
Renovation of the part of defensive wall

Elżbieta JANOWSKA-RENKAS, Maciej KLAMKA
Trwałość spoiw cementowych modyfikowanych udziałem mączki wapiennej
Durability of cement binders modified by limestone filler

Elżbieta JANOWSKA-RENKAS
Trwałość betonu z cementu CEM II/A-LL 42,5R
Durability of concrete from cement 42,5 CEM II/A-LL

Jadwiga ŚWIRSKA
Szacowanie współczynnika filtracji materiałów ziarnistych
Estimation of filtration coefficient of granular materials

Janusz UKLEJA
Dobór optymalnych metod przebudowy zabytkowych obiektów inżynierskich na przykładzie remontu Mostów Młyńskich we Wrocławiu
Optimal method selection in reconstruction of ancient engineering objects on example of "Mosty Mlynskie" bridge in Wroclaw reconstruction

Jerzy WYRWAŁ
Wpływ soli na efektywną przewodność cieplną ścian budowli zabytkowych
The influence of salt on effective thermal conductivity of monumental building walls

administrator strony: d.fraczek@po.opole.pl