Roczniki Inżynierii Budowlanej (ISSN 1505-8425)

Czasopismo wydawane przez Komisję Inzynierii Budowlanej
Oddział Katowice PANKOMITET REDAKCYJNY

Przewodniczący
Jan KUBIK (Opole)

Zastępca przewodniczącego
Zbigniew PERKOWSKI (Opole)

Członkowie
Ján BUJŇÁK (Žilina)
Józef GŁOMB (Gliwice)
Stefania GRZESZCZYK (Opole)
Peter HAŰPL (Dresden)
Zbyněk KERŠNER (Brno)
Alois MATERNA (Ostrava)
Iveta SKOTNICOVÁ (Ostrava)
Josef SUMEC (Bratislava)
Jiři ŠEJNOHA (Praha)
Jerzy WYRWAŁ (Opole)
Adam ZYBURA (Gliwice)

administrator strony: d.fraczek@po.opole.pl