Roczniki Inżynierii Budowlanej (ISSN 1505-8425)

Czasopismo wydawane przez Komisję Inzynierii Budowlanej
Oddział Katowice PAN

Zeszyt 15, rok 2015
(Całe publikacje)


STRONY TYTUŁOWE

SPIS TREŚCI

Mariusz JAŚNIOK
TRASOWANIE ŚCIEŻEK PRĄDOWYCH W BETONIE MIĘDZY PRZECIWELEKTRODĄ I ELEKTRODĄ BADANĄ W POMIARACH IMPEDANCYJNYCH ZBROJENIA
ROUTING OF ELECTRICAL CONDUCTIVITY PATHS IN CONCRETE BETWEEN A COUNTER ELECTRODE AND A WORKING ELECTRODE IN IMPEDANCE MEASUREMENTS OF THE REINFORCEMENT

Martina JURIGOVA, Maria MINAROVA, Ivan CHMURNY
-----
THERMAL PERFORMANCE OF ENERGY STORAGE VESSEL

Jadwiga ŚWIRSKA-PERKOWSKA, Marek GAJDA
WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA DYFUZJI WILGOCI W DREWNIE SOSNY ZWYCZAJNEJ
DETERMINATION OF MOISTURE DIFFUSION COEFFICIENTS FOR SCOTS PINE WOOD

Ivana OLEKŠÁKOVÁ, Oľga HUBOVÁ, Lenka KONEČNÁ
-----
INFLUENCE OF NEARBY STRUCTURE ON THE WIND FLOW AROUND THE CUBE STRUCTURE

Mariusz JAŚNIOK, Jacek KOŁODZIEJ
BADANIA IMPEDANCYJNE WPŁYWU ALKALICZNEGO ODCZYNU CIECZY POROWEJ BETONU NA CYNKOWĄ POWŁOKĘOCHRONNĄ STALI ZBROJENIOWEJ
IMPEDANCE TEST OF AN INFLUENCE OF ALKALINE REACTION OF CONCRETE PORE LIQUID ON ZINC COATING OF REINFORCING STEEL

Jelena M. DJOKOVIĆ, Snežana D. VULOVIĆ, Ružica R. NIKOLIĆ, Miroslav M. ŽIVKOVIĆ, Jan BUJNAK
-----
COMPARISON OF ANALYTICAL AND THE FEM METHOD FOR DERIVING THE MODE I STRESS INTENSITY FACTOR OF THIN-WALLED BEAMS CONTAINING A CRACK

Gabriela PAVLENDOVÁ, Jozefa LUKOVIČOVÁ, Marian KUBLIHA, Peter ŠÍN
-----
TESTING WIRELESS ELECTRO-OSMOSIS USED FOR DEHUMIDIFICATION IN CIVIL ENGINEERING

Jerzy SĘKOWSKI, Łukasz JANOSZ
ANALIZA NOŚNOŚCI PALI FDP NA PODSTAWIE WYNIKÓW PRÓBNYCH OBCIĄŻEŃ STATYCZNYCH
ANALYSIS OF BEARING CAPACITY OF FDP PILES BASEDON STATIC LOAD TESTING

Jan KUBIK
ANALIZA NIERÓWNOŚCI REZYDUALNEJ GRADIENTOWEJ TERMOMECHANIKI
ANALYSIS OF RESIDUAL INEQUALITY IN THE GRADIENT THERMOMECHANICS

Kamila KOTRASOVÁ
-----
SEISMIC EFFECT OF LIQUID FILLINGS ON CYLINDRICAL STORAGE TANKS

Eva KORMANÍKOVÁ
-----
HOMOGENIZATION TECHNIQUES OF UNIDIRECTIONAL COMPOSITE MATERIAL

Jerzy SĘKOWSKI, Bartosz PIOTROWICZ
SPOSÓB ZABEZPIECZENIA ZABYTKOWEGO MURU OPOROWEGO
PROTECTION METHOD FOR A HISTORICAL RETAINING WALL

Jan KUBIK
UWAGI O BILANSIE MASY I PĘDU W GRADIENTOWEJ TERMOMECHANICE
NOTES ON THE MASS AND MOMENTUM BALANCES IN THE GRADIENT THERMOMECHANICS

Jan KUBIK
PAMIĘCI PROFESORA CZESŁAWA WOŹNIAKA
-----PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO
Józef GŁOMB (Gliwice)

CZŁONKOWIE KOMITETU REDAKCYJNEGO
Ján BUJŇÁK (Žilina)
Stefania GRZESZCZYK (Opole)
Peter HAŰPL (Dresden)
Zbyněk KERŠNER (Brno)
Jan KUBIK (Opole)
Alois MATERNA (Ostrava)
Zbigniew PERKOWSKI (Opole)
Iveta SKOTNICOVÁ (Ostrava)
Josef SUMEC (Bratislava)
Jiři ŠEJNOHA (Praha)
Jerzy WYRWAŁ (Opole)
Adam ZYBURA (Gliwice)

RECENZENCI
Ivan BANÍK
Jan BENČAT
Damian BĘBEN
Halina GARBALIŃSKA
Piotr GÓRSKI
Kazimierz GWIZDAŁA
Elżbieta JANOWSKA-RENKAS
Mariusz JAŚNIOK
Zbyněk KERŠNER
Ol’ga KORONTHÁLYOVÁ
Tomasz KRYKOWSKI
Jozefa LUKOVIČOVÁ
Jozef MELCER
Iveta SKOTNICOVÁ
Jozef SUMEC
Jerzy WYRWAŁ

administrator strony: d.fraczek@po.opole.pl