Roczniki Inżynierii Budowlanej (ISSN 1505-8425)

Czasopismo wydawane przez Komisję Inzynierii Budowlanej
Oddział Katowice PAN

Zeszyt 16, rok 2016
(Całe publikacje)


STRONY TYTUŁOWE

SPIS TREŚCI

Barbara SŁOMKA-SŁUPIK, Adam ZYBURA
DZIAŁANIE CHLORKÓW NA ULEGAJĄCY DEKALCYFIKACJI ZACZYN CEMENTOWY
CHLORIDE IONS ACTION ON DECALCIFING CEMENT PASTE

Lenka ZLATINSKÁ, Juraj ŠKVARKA
-----
INTERNAL SUFFOSION OF SOILS CRITERIA

Andrzej MARYNOWICZ, Marta OCZKOWSKA
ZALEŻNOŚĆ WCZESNEJ I PÓŹNEJ ABSORPCJI WODY OD GĘSTOŚCI AUTOKLAWIZOWANEGO BETONU KOMÓRKOWEGO
THE RELATIONSHIP BETWEEN AN EARLY AND LATE WATER SORPTIVITY AND THE DENSITY OF AAC CONCRETE

Ružica R. NIKOLIĆ, Jelena M. DJOKOVIĆ, Ján BUJŇÁK
-----
BUCKLING OF VARIABLE CROSS-SECTIONS COLUMNS IN THE BRACED AND SWAY PLANE FRAMES

Arkadiusz MORDAK, Zbigniew MAŃKO
BADANIE PRZYCZYN PĘKNIĘĆ BETONOWYCH PODPÓR MOSTU DROGOWEGO
THE CAUSES STUDY OF RC ROAD BRIDGE SUPPORTS CRACKS

Eva KORMANÍKOVÁ
-----
POLYMER MATRIX COMPOSITE LAMINATE UNDER HYGROTHERMAL EXPOSURE

Kamila KOTRASOVÁ
-----
MODELLING OF GROUND-SUPPORTED STORAGE CONTAINER USING FEM

Urszula MIDEK
ANALIZA DREWNA W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH NA PODSTAWIE BADAŃ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH
ANALYSIS OF WOOD IN HISTORICAL OBJECTS BASED ON TESTING STRENGTH

Karolina JĘGLET
WPŁYW OGRANICZENIA ZBIORU KRYTERIÓW OCENY WARIANTÓW DECYZJI NA WYNIKI WIELOKRYTERIALNEJ ANALIZY PORÓWNAWCZEJ
THE IMPACT OF DECISION EVALUATION CRITERIA SET ON MULTI-CRITERIA COMPARATIVE ANALYSIS RESULTS

Zofia SZWEDA
WPŁYW RODZAJU CEMENTU NA TRWAŁOŚĆ KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH
THE EFFECT OF CEMENT TYPE ON DURABILITY OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES

Kamil PAWLIK
SZACOWANIE WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNYCH DREWNA NA PODSTAWIE BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH
ESTIMATION OF RHEOLOGICAL PROPERTIES OF WOOD BASED ON ULTRASONIC TESTS

Anna DĘBOWSKA
PRĘDKOŚĆ ZWĘGLANIA DREWNA W ANALIZIE POŻAROWEJ KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
CHARRING RATE OF WOOD IN THE FIRE ANALYSIS OF TIMBER STRUCTURES

Elżbieta JANOWSKA-RENKAS, Jolanta KOWALSKA, Agnieszka KALICIAK, Grzegorz JANUS
ODPORNOŚĆ ZAPRAW Z UDZIAŁEM POPIOŁÓW LOTNYCH Z KOTŁÓW FLUIDALNYCH I KONWENCJONALNYCH NA KOROZJĘ KWASOWĄ
THE RESISTANCE OF MORTARS WITH FLUIDIZED BEDS BOILER FLY ASHES AND CONVENTIONAL FLY ASHES TO ACID CORROSION

Jan KUBIK
ANALIZA PEŁZANIA PRĘTA WARSTWOWEGO
ANALYSIS OF CREEP IN LAYERED BARKOMITET REDAKCYJNY

Przewodniczący
Józef GŁOMB (Gliwice)

Zastępca przewodniczącego
Zbigniew PERKOWSKI (Opole)

Członkowie
Ján BUJŇÁK (Žilina)
Stefania GRZESZCZYK (Opole)
Peter HAŰPL (Dresden)
Zbyněk KERŠNER (Brno)
Jan KUBIK (Opole)
Alois MATERNA (Ostrava)
Iveta SKOTNICOVÁ (Ostrava)
Josef SUMEC (Bratislava)
Jiři ŠEJNOHA (Praha)
Jerzy WYRWAŁ (Opole)
Adam ZYBURA (Gliwice)

Redakcja techniczna
Mariusz CZABAK
Daniel FRĄCZEK
Andrzej KUCHARCZYK
Andrzej MARYNOWICZ
Kamil PAWLIK
Karolina TATARA

RECENZENCI
Dariusz BAJNO
Ján BUJŇÁK
Grzegorz GINDA
Stefania GRZESZCZYK
Ľuboš HRUŠTINEC
Jozef HULLA
Elżbieta JANOWSKA-RENKAS
Zbyněk KERŠNER
Tomasz KRYKOWSKI
Jozef MELCER
Vladimíra MICHALCOVÁ
Henryk NOWAK
Jozef SUMEC
Iveta SKOTNICOVÁ
Vladimír SLÁDEK
Barbara SŁOMKA-SŁUPIK
Andrzej SUROWIECKI
Elżbieta SZAFRANKO
Robert WÓJCIK
Adam ZYBURA
Milan ŽMINDÁK

administrator strony: d.fraczek@po.opole.pl