Roczniki Inżynierii Budowlanej (ISSN 1505-8425)

Czasopismo wydawane przez Komisję Inzynierii Budowlanej
Oddział Katowice PAN

Zeszyt 14, rok 2014
(Całe publikacje)


STRONY TYTUŁOWE

SPIS TREŚCI

Jan KUBIK
WSTĘP
INTRODUCTION

Břetislav TEPLÝ, Pavla ROVNANÍKOVÁ
-----
MODELLING OF THE DURABILITY OF CONCRETE STRUCTURES

Jerzy WYRWAŁ, Marcin HABERECHT
ZASADA WZAJEMNOŚCI W MAGNETOSTRYKCJI
RECIPROCITY PRINCIPLE OF MAGNETOSTRICTION

Ľuboš HRUŠTINEC, Jozef SUMEC, Jozef KUZMA
-----
APPLICATION OF THE EXPERIMENTAL TESTS OF THE SHEAR STRENGTH OF SOILS IN THE GEOTECHNICAL DESIGN

Hanna HUDZIAK, Jan KUBIK
DESTRUKCJA FOTOCHEMICZNA POWIERZCHNI POLICHROMII
HOTOCHEMICAL DESTRUCTION IN THE SURFACES OF POLYCHROMY

Andrzej KUCHARCZYK
WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKÓW TRANSPORTU IZOTERMICZNEGO WYSYCHANIA MATERIAŁÓW POROWATYCH
DETERMINATION OF TRANSPORT COEFFICIENTS DURINGISOTHERMAL DRYING OF POROUS MATERIALS

Mariusz CZABAK, Zbigniew PERKOWSKI
WIELOETAPOWY EKSPERYMENT CZTEROPUNKTOWEGO ZGINANIA DREWNIANO-BETONOWEJ BELKI ZESPOLONEJ
MULTISTEP FOUR POINT BENDING TEST OF TIMBER-CONCRETE COMPOSITE BEAM

Jan KUBIK
TWIERDZENIE WARIACYJNE GRADIENTOWEJ TERMODYFUZJI LEPKOSPR?YSTEJ
VARIATIONAL THEOREM FOR VISCOELASTIC GRADIENT THERMODIFFUSION

Ľuboš HRUŠTINEC, Jozef SUMEC, Jozef KUZMA
-----
COMPARISON IN SITU MEASURED VERTICAL DISPLACEMENTS IN THE SUBSOIL OF THE HYDROPOWER PLANT IN GABČÍKOVO WITH NUMERICAL RESULTS

Ivan SLÁVIK, Mária MASAROVIČOVÁ
-----
ALTERNATIVE IMPLEMENTATION OF ELEVATING DIKE SYSTEM OF DESLUDGING SITES

Zbigniew PERKOWSKI, Karolina GOZARSKA
IDENTYFIKACJA KRUCHYCH MIKROUSZKODZEŃ ELEMENTÓW BETONOWYCH ZA POMOCĄ TOMOGRAFII ULTRADŹWIĘKOWEJ
IDENTIFICATION OF BRITTLE MICRODAMAGE OF CONCRETE ELEMENTS BY MEANS OF ULTRASONIC TOMOGRAPHY

Kamil PAWLIK
SZACOWANIE FUNKCJI RELAKSACJI WARSTW DREWNA – ANALIZA WRAŻLIWOŚCI MODELU
ESTIMATION OF THE RELAXATION FUNCTIONS OF LAYERS OF WOOD – SENSITIVITY ANALYSIS OF MODEL

Jerzy WYRWAŁ, Marcin HABERECHT
ZASADA WARIACYJNA MAGNETOSTRYKCJI
VARIATIONAL PRINCIPLE OF MAGNETOSTRICTION

Jadwiga ŚWIRSKA-PERKOWSKA
MODEL ADSORPCJI PARY WODNEJ W KAPILARZE
MODEL OF WATER VAPOUR ADSORPTION IN A CAPILLARY

Jan KUBIK, Hanna HUDZIAK
PRZEPŁYWY ROZTWORU W KONTAKCIE MATERIAŁU POROWATEGO I WŁÓKNISTEGO
SOLUTION FLOWS IN THE CONTACT BETWEEN POROUS MATERIAL AND FIBROUS MATERIAL

Oľga HUBOVÁ, Peter LOBOTKA, Lenka KONEČNÁ
-----
PRESSURE COEFFICIENTS ON THE MODEL OF SILSOE CUBE DETERMINED BY TESTS IN BLWT TUNNELS

Hanna HUDZIAK, Jan KUBIK
ZASTOSOWANIE POMIARÓW CIEPLNYCH DO USTALANIA NAWARSTWIEŃ ZABYTKU
APPLICATION OF THERMAL MEASUREMENT TO IDENTIFICATION OF LAYERS IN MONUMENTAL MASONRY

Jan BUJNAK, Matus FARBAK
-----
HEADED FASTENINGS ACTING IN COOPERATION WITH SUPPLEMENTARY STEEL REINFORCEMENTPRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO
Józef GŁOMB (Gliwice)


CZŁONKOWIE KOMITETU REDAKCYJNEGO
Ján BUJŇÁK (Žilina)
Stefania GRZESZCZYK (Opole)
Peter HAŰPL (Dresden)
Jan KUBIK (Opole)
Alois MATERNA (Ostrava)
Josef SUMEC (Bratislava)
Jiři ŠEJNOHA (Praha)
Jerzy WYRWAŁ (Opole)
Adam ZYBURA (Gliwice)

RECENZENCI
Prof. Ján Bujňák
Prof. Lech Czarnecki
Prof. Maciej Gryczmański
Prof. Oleksandr Hachkevych
Prof. Janusz Kawecki
Prof. Andrzej Kołodziej
Prof. Mieczysław Kuczma
Prof. Edward Małek
Prof. Milan Moravćik
Prof. Jozef Melcer
Prof. Włodzimierz Starosolski
Prof. Jozef Sumec
Prof. Gwidon Szefer
Prof. Andrzej Wawrzynek
Prof. Jerzy Wyrwał
Prof. Adam Zybura

administrator strony: d.fraczek@po.opole.pl