Roczniki Inżynierii Budowlanej (ISSN 1505-8425)

Czasopismo wydawane przez Komisję Inzynierii Budowlanej
Oddział Katowice PAN

Zeszyt 3, rok 2003


Wprowadzenie

Zbigniew PERKOWSKI
Analiza naprężeń skurczowych w betonie z uwzględnieniem ewolucji mikrouszkodzeń
Analysis of shrinkage stresses in concrete with damage evolution

Jozef SUMEC, Ivana VÉGHOVÁ
Väzkopru?ný ohyb ?elezobetónovej dosky pomocou MKP
Viscoelastic bending of R-C plate by FSM

Mariusz JAŚNIOK, Adam ZYBURA
Teoretyczny opis i badania eksperymentalne procesu realkalizacji skarbonatyzowanego betonu
Theoretical description and experimental tests of carbonatized concrete realkalization process

Mariusz JAŚNIOK, Adam ZYBURA
Analiza migracji jonów w otulinie zbrojenia podczas realkalizacji
Analysis of ions migrations in cover of the reinforcement during realkalization

Eleonora Čermáková
Kvalita vnitřního prostředí budov z pohledu Elm. polí a legislativa EU
Quality of buildings indoor environment from the view of Elm fields and the EU legislation

Zdeněk KALA
-----
Fuzzy sets and their applications

Zdeněk KALA
-----
Verifications of tolerances on shape and dimensions of structural steel i section by reliability analysis

Jiří KALA
-----
Dynamic characteristics of wind acting on cylinder in various flow modes

Jan KUBIK
Kinetyka nasycania powierzchni
Surface saturation kinetics

Alois MATERNA, Jiří BRO?OVSKÝ
Statická analýza zděných konstrukcí Karlova mostu v Praze
Statical analysis of the masonry structures of the Charles bridge in Prague

Jerzy WYRWAŁ
O fenomenologicznym opisie problemów fizyki budowli
On the phenomenological description of the building physics problems

Jan KUBIK
Porównanie energii w teorii uśredniania wagowego .
Comparison of energy in the theory of weight averaging

Andrzej MARYNOWICZ, Jerzy WYRWAŁ
O wyznaczaniu współczynnika dyfuzji pary wodnej w materiale porowatym
On the determining of the water vapour diffusion coefficient in a porous material

Daniela KUCHÁROVÁ
vplyv tuhosti podlo?ia na vlastné frekvencie tenkých dosiek
Influence of the subgrade stiffness on the natural frequencies of thin plates

Josef VIČAN, Peter KOTE?, Jozef GOCÁL
Systém hospodárenia s mostnými objektami ?SR
Railway bridge management system in Slovakia

Jozef MELCER, Dá?a TIROLOVÁ
Numerická simulácia pohybu vozidla po nerovnostiach vozovky
Numerical simulation of vehicle motion along road unevenness

Jadwiga ŚWIRSKA
Wpływ infiltracji powietrza na rozkład temperatury w przegrodzie budowlanej
Influence infiltration of air on distribution of temperature in building partition

Ján RAVINGER, Martin PSOTNÝ
-----
Slender web loaded in compression

Wiesław GRZESZCZYK
Zaburzenia termogramów tynków cementowych a właściwości ich powierzchni
The disturbances of thermal images of building plasters versus properties of their surfaces

administrator strony: d.fraczek@po.opole.pl