Roczniki Inżynierii Budowlanej (ISSN 1505-8425)

Czasopismo wydawane przez Komisję Inzynierii Budowlanej
Oddział Katowice PAN

KONTAKT:

Wydział Budownictwa
Politechniki Opolskiej
Katedra Fizyki Materiałów
ul. Katowicka 48, 45-061 OPOLE
e-mail: kfm@po.opole.pl
administrator strony: d.fraczek@po.opole.pl